Viata comunitatii

Obiective

Administratia locala, ca reprezentant al Consiliului Judetean Iasi in teritoriu si-a prioritizat obiectivele dupa cum urmeaza:

  1. Aductiunea de gaz metan;
  2. Aductiunea apa potabila;
  3. Modernizarea drumurilor comunale;
  4. Construirea de scoli generale;
  5. Crearea de locuri de munca;
  6. Dezvoltarea activitatilor specifice: agricultura, cresterea animalelor, piscicultura, morarit, prese ulei, comert.
top

Strategie

Actiunile intreprinse au in vedere urmatoarele directii importante:

top

Programe de dezvoltare

Programul de intretinere drumuri judetene:

Programul pentru invatamant rural - Transa II - Alimentare cu apa:

Imbunatatirea parteneriatului scoala - comunitate locala - lista asteptare:

top

Planuri de actiune

Obiective in dezvoltarea comunei
PDF Plan de actiune impotriva poluarii apelor
PDF Modernizare prin asfaltare drumuri satesti,km 0+000-3+200
PDF Construire Centru socialin comuna Erbiceni
PDF Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila,etapa I - localitatile Erbiceni si Barlesti
PDF Infiintare sistem de canalizare ape uzate menajere,etapa I - localitatile Erbiceni si Barlesti
PDF Extindere retea electricain zonele construibile din comuna Erbiceni
PDF Realizare de spatii verziprin construirea unui nou parc in comuna
Investitii propuse a se realiza din surse guvernamentale
PDF Polder pe raul Bahluiin amonte de orasul Podu Iloaiei, la Spranceana
PDF Autostrada Targu Neamt - Ungheni
Investitii private sau prin parteneriat public-privat
PDF Construirea unui parc eolian
Prioritati in dezvoltarea comunei
PDF Dezvoltarea infrastructurii
PDF Protectia mediului
PDF Construirea de locuintepentru tineri si specialisti
top

Hotarari ale Consiliului Local

Acte normative adoptate in anul 2019
PDF Lista hotararilor consiliului local emise in anul 2019 (in scurt timp urmeaza separarea lor)
Acte normative adoptate in perioada 2017-2018
PDF Lista veniturilor salariale (06.2018)pentru personalul platit din fonduri publice: functii de demnitate publica, functii publice si functii contractuale din cadrul Primariei Comunei Erbiceni, in conformitate cu legea 153/2017
PDF Lista veniturilor salariale (01.2018)pentru personalul platit din fonduri publice: functii de demnitate publica, functii publice si functii contractuale din cadrul Primariei Comunei Erbiceni, in conformitate cu legea 153/2017
Acte normative adoptate in perioada iunie-decembrie 2012
PDF HCL nr.33 din 03.12.2012privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare pentru imprumutul contractat pentru avansul acordat din cadrul Proiectului integrat
PDF HCL nr.32 din 03.12.2012privind aprobarea bugetului final al Proiectului integrat: Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila, Infiintare sistem de canalizare ape uzate menajere, Modernizare prin asfaltare drumuri satesti, Construire Centru social, Achizitionare costume populare
PDF HCL nr.31 din 03.12.2012privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.IV 2012
PDF HCL nr.30 din 13.11.2012privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul bugetar 2013
PDF HCL nr.29 din 13.11.2012privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.IV 2012
PDF HCL nr.28 din 13.11.2012privind achizitia de utilaje terasiere, mobilier si mijloace audio-video
PDF HCL nr.27 din 13.11.2012privind participarea comunei Erbiceni ca membru fondator al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Belcesti-Focuri, Iasi
PDF HCL nr.26 din 13.11.2012privind executarea unor gropi de imprumut pentru excavarea de pamant necesar construirii digurilor din zona Spranceana
PDF HCL nr.25 din 09.10.2012privind numirea d-lui Lungu Ionel ca reprezentant legal pentru realizarea Proiectului integrat: Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila, Infiintare sistem de canalizare ape uzate menajere, Modernizare prin asfaltare drumuri satesti, Construire Centru social, Achizitionare costume populare
PDF HCL nr.24 din 09.10.2012privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.IV 2012
PDF HCL nr.23 din 09.10.2012privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe sem.II 2012
PDF HCL nr.22 din 09.10.2012privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe sem.II 2012
PDF HCL nr.21 din 07.09.2012privind stabilirea zilei comunei Erbiceni in data de 21 mai a fiecarui an
PDF HCL nr.20 din 07.09.2012privind construirea unui teren de sport
PDF HCL nr.19 din 07.09.2012privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe sem.II 2012
PDF HCL nr.18 din 16.08.2012privind instituirea taxei de colectare a deseurilor
PDF HCL nr.17 din 16.08.2012privind preluarea in patrimoniu si gestiunea C.L. a postului de transformare PTA-AEI Erbiceni
PDF HCL nr.16 din 16.08.2012privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe sem.II 2012
PDF HCL nr.15 din 16.08.2012privind achizitionarea unei masini de pompieri si a unui utilaj de deszapezire
PDF HCL nr.14 din 03.08.2012privind mandatarea d-lui Ilau Aurel pentru semnarea unor documente in cadrul sedintelor Adunarii Generala la ADIS
PDF HCL nr.13 din 03.08.2012privind organigrama aparatului de lucru al primarului
PDF HCL nr.12 din 03.08.2012privind aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de executie a bugetului local pe trim.II 2012
PDF HCL nr.11 din 03.08.2012privind modalitatea de asigurare a pazei
PDF HCL nr.10 din 03.08.2012privind organizarea si exercitarea activitatii de audit intern
PDF HCL nr.09 din 03.08.2012privind aprobarea bugetului local pe anul 2013
PDF HCL nr.08 din 03.08.2012privind stabilirea plafonului de consum lunar de benzina pentru activitatea de politie
PDF HCL nr.07 din 03.08.2012privind acordarea ajutorului de urgenta
PDF HCL nr.06 din 02.07.2012privind constituirea comisiilor de specialitate
PDF HCL nr.05 din 20.06.2012privind alegerea viceprimarului
PDF HCL nr.04 din 20.06.2012privind alegerea presedintelui de sedinta al C.L.
PDF HCL nr.03 din 20.06.2012privind constituirea Consiliului Local Erbiceni
PDF HCL nr.02 din 20.06.2012privind validarea membrilor Consiliului Local
PDF HCL nr.01 din 20.06.2012privind alegerea comisiei de validare a C.L.
top

Dispozitii ale primarului

Acte normative adoptate in anul curent
PDF Anunt privind scoaterea la concurs a 6 posturi in cadrul Centrului social Erbiceni si a Primariei comunei Erbiceni, in data de 11.12.2014
Acte normative adoptate in perioada iunie-decembrie 2012
PDF Dispozitia nr.800din 20.12.2012
PDF Dispozitia nr.754din 18.12.2012
PDF Dispozitia nr.716din 17.12.2012
PDF Dispozitia nr.711din 04.12.2012
PDF Dispozitia nr.550din 29.11.2012
PDF Dispozitia nr.413din 26.11.2012
PDF Dispozitia nr.353din 01.11.2012
PDF Dispozitia nr.352din 23.10.2012
PDF Dispozitia nr.350din 31.10.2012
PDF Dispozitia nr.279din 27.09.2012
PDF Dispozitia nr.193din 25.09.2012
PDF Dispozitia nr.183din 13.09.2012
PDF Dispozitia nr.182din 12.09.2012
PDF Dispozitia nr.140din 30.08.2012
PDF Dispozitia nr. 56din 30.07.2012
PDF Dispozitia nr. 54din 30.07.2012
PDF Dispozitia nr. 51din 11.07.2012
PDF Dispozitia nr. 50din 02.07.2012
PDF Dispozitia nr. 3din 02.07.2012
top

Oferte de vanzare terenuri

Oferte de vanzare terenuri extravilane, conf.legii 17/2014
PDF Oferta din 19.01.2015de vanzare teren Damaschin Aurica
PDF Oferta din 23.09.2014de vanzare teren Radu Voica
PDF Oferta din 18.09.2014de vanzare teren Rusovici Constantin Gheorghe
PDF Oferta din 02.09.2014de vanzare teren Tudose Maria
PDF Oferta din 02.09.2014de vanzare teren Chirila Paraschiva
PDF Oferta din 02.09.2014 (3)de vanzare teren Bodnariuc Maria
PDF Oferta din 02.09.2014 (2)de vanzare teren Bodnariuc Maria
PDF Oferta din 02.09.2014 (1)de vanzare teren Bodnariuc Maria
PDF Oferta din 07.08.2014 (2)de vanzare teren Stoica Ion
PDF Oferta din 07.08.2014 (1)de vanzare teren Stoica Ion
PDF Oferta din 06.08.2014de vanzare teren Riscanu Mihai-Cristian
PDF Oferta din 05.08.2014de vanzare teren Riscanu Mihai-Cristian
PDF Oferta din 25.07.2014de vanzare teren Adamachi Toader
PDF Oferta din 21.07.2014de vanzare teren Izgon Constantin
PDF Oferta din 14.07.2014de vanzare teren Chirila Gheorghe
top

Publicatii casatorii

Informari starea civila:
In conformitate cu art 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la una dintre casatoriile publicate, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.
PDF Publicatie din 12.05.2016
PDF Publicatie din 28.04.2016
PDF Publicatie din 17.03.2016
PDF Publicatie din 09.08.2012
PDF Publicatie din 02.08.2012
PDF Publicatie din 12.07.2012
PDF Publicatie din 15.01.2012
top